„Paulig“ tikslus klimato srityje patvirtino „Science Based Targets“ iniciatyva

30.7.2020

Būdama tvarumo srities lydere, „Paulig“ tapo pirmąja Suomijos maisto ir gėrimų gamintoja ir viena pirmųjų pasaulio bendrovių, kurios mokslu pagrįstus tikslus klimato srityje patvirtino „Science Based Targets“ (liet. „Mokslu pagrįstų tikslų“) iniciatyva. „Paulig“ ėmėsi remti 1,5 °C „Business Ambition“ (liet. „Verslo ambicijų“) kampaniją ir įsipareigojo užtikrinti, kad jos gamyboje ir tiekimo grandinėje temperatūra visame pasaulyje nepakils daugiau nei 1,5 °C. Bendrovės „Paulig“ užsibrėžti tikslai šiuo metu yra ambicingiausi, kokių galima siekti įgyvendinant „Science Based targets“ iniciatyvą. Iki 2030 m. „Paulig“ vykdant veiklą į aplinką išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ketina sumažinti 80 proc., o susidarantį tiekimo grandinėje – 50 proc. Šie tikslai yra numatyti ambicingoje bendrovės tvarumo programoje, kuri buvo pristatyta 2020 m. balandį.

„Paulig“ kuria tvarią maisto ateitį

Maisto ir gėrimų pramonė yra svarbi pasaulinių su klimatu susijusių sprendimų dalis, todėl „Paulig“ neseniai pristatė ambicingus tvarumo tikslus, padėsiančius paspartinti jos darbą šioje srityje. Bendrovės „Paulig“, t. y. tarptautinės maisto ir gėrimų bendrovės, vaidmuo – pristatyti naujus skonius ir skatinti vartotojus rinktis tvaresnius, tačiau skonio ir patogumo atžvilgiu nė kiek ne prastesnius sprendimus.

„Pasaulis susiduria su iššūkiais aplinkosaugos srityje ir mes suprantame, kad esame atsakingi visoms ateities kartoms ir kad nuo mūsų priklauso maisto ateitis. Įsipareigodami taikyti mokslu pagrįstas klimato apsaugos priemones, mes padedame švelninti klimato kaitą ir suteikiame vartotojams galimybę rinktis tvaresnius sprendimus,“ – teigia bendrovės „Paulig“ generalinis direktorius Rolfas Ladau.

„Paulig“ yra nusistačiusi ambicingus tikslus klimato srityje

„Džiaugiamės, kad mūsų su klimatu susijusius tikslus patvirtino „Science Based Targets“ iniciatyva. Ši sistema suteikia aiškumo ir padeda mums valdyti savo veiklą klimato srityje, kadangi galime būti tikri, kad mūsų pastangos atitiks Paryžiaus susitarime dėl klimato kaitos nustatytą gairę, kad visuotinis atšilimas neviršytų 1,5 °C ribos. Norime įkvėpti visas bendroves siekti ambicingesnių tikslų ir parodyti joms, kad yra įmanoma įgyvendinti šią gairę atitinkantį verslo modelį. Be to, „Paulig“ nori paskatinti verslo plėtrą, kurios standartus sudarytų mokslu pagrįsti tikslai,“ – pasakoja bendrovės „Paulig“ tvarumo ir ryšių su visuomene direktorė Lea Rankinen.

Didžioji dalis bendrovės „Paulig“ į aplinką išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų atsiranda bendrovės tiekimo grandinėje ir yra susijusi su žaliavomis. „Paulig“ yra nusprendusi iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas savo vertės kūrimo grandinėje 50 proc., lyginant su 2018 m. rodikliais. „Paulig“ toliau bendradarbiaus su esamais tiekėjais ir partneriais, skatindama juos diegti tvarią ūkininkavimo praktiką, ieškos naujų žaliavų ir partnerių, taip pat naujų verslo modelių, galinčių padėti įgyvendinti žiedinę ekonomiką.

„Paulig“ ketina ir toliau daug dėmesio skirti pakuočių gerinimui ir planuoja, kad iki 2030 m. visos bendrovės „Paulig“ pakuotės bus pagamintos iš atsinaujinančių arba perdirbtų medžiagų ir bus tinkamos perdirbti.

„Paulig“ planuoja iki 2030 m. sumažinti nuosavos veiklos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 80 proc. (lyginant su 2018 m. rodikliais). Bendrovė toliau ketina didinti atsinaujinančios energijos dalį, energijos vartojimo efektyvumą ir perdirbamų medžiagų apimtį.

Pirmaujančios bendrovės rodo kelią

„Paulig“ yra viena iš daugiau nei 900 bendrovių, siekianti mokslu pagrįstų tikslų. „Science Based Targets“ iniciatyva yra patvirtinusi maždaug 300 bendrovių nustatytus tikslus. Maisto ir gėrimų sektoriuje veiksmų ėmėsi apie 75 bendrovės, maždaug 40 iš jų turi patvirtintus tikslus. Pasauliniu mastu „Paulig“ yra viena iš dvylikos pirmųjų maisto ir gėrimų bendrovių ir pirmoji Suomijos įmonė, turinti patvirtintus tikslus apriboti klimato atšilimą iki 1,5 °C.

Apie „Science Based Targets“ iniciatyvą

„Science Based Targets“ iniciatyvą kartu parengė ir įgyvendina CDP, Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo šalys (United Nations Global Compact, UNGC), Pasaulio išteklių institutas (World Resources Institute, WRI) ir Pasaulinis gamtos fondas (World Wide Fund for Nature, WWF), be to, ją remia ir koalicija „We Mean Business“. Mokslu pagrįsti tikslai, kuriuos bendrovės nustato siekdamos sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas, yra laikomi pagrįstais mokslu, jei jie atitinka naujausius klimatą tiriančių mokslininkų atradimus, susijusius su tuo, ko reikia norint įgyvendinti Paryžiaus susitarimo tikslus, t. y. apriboti visuotinį atšilimą, kad jis būtų gerokai mažesnis nei 2 °C (lyginant su tuo lygiu, kuris buvo fiksuojamas iki industrializacijos), taip pat dėti pastangas apriboti atšilimą iki 1,5 °C.

Daugiau informacijos: http://sciencebasedtargets.org/

Back to top