PAULIG FREZZA POKŠT! ŽAIDIMO TAISYKLĖS

2.6.2020
 1. Bendrosios taisyklės
  1. UAB „Paulig Coffee Lietuva“ organizuojamas ir vykdomas PAULIG FREZZA POKŠT! žaidimas vyksta Lietuvoje nuo 2020 m. birželio 22 d. iki rugpjūčio 2 d. (imtinai).
  2. Dalyvauti žaidime galite apsilankę PAULIG FREZZA POKŠT! žaidimo internetiniame puslapyje, žaisdami žaidimą ir registruodamiesi į dalyvių sąrašą. Iš kiekvienos savaitės dalyvių burtų būdu išrinksime vieną laimėtoją, kuriam dovanosime FREZZA produktų rinkinį.
  3. Papildoma informacija apie žaidimą teikiama elektroniniu paštu info.lt@paulig.com.
 2. Žaidimo prizai
  1. Žaidimo prizinį fondą sudaro 6 FREZZA šaltos kavos rinkiniai. Viename rinkinyje rasite 36 įvairių skonių FREZZA buteliukus.
  2. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
  3. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę pakeisti bet kurį prizą į kitą analogišką ne mažesnės vertės prizą.
 3. Žaidimo eiga
  1. Apsilankykite FREZZA žaidimo puslapyje, žaiskite žaidimą ir registruokitės į dalyvių sąrašą. Registracijai būtina nurodyti vardą (gali būti sugalvotas) ir elektroninio pašto adresą.
  2. Į žaidimą galima registruotis neribotą skaičių kartų. Dalyvių reitinge bus išsaugomas aukščiausias su konkrečiu elektroninio pašto adresu susietas rezultatas − savo rezultatą galite nuolat gerinti, registracijai naudodami tą patį elektroninio pašto adresą.
  3. Kiekvieną žaidimo savaitę išrenkamas vienas PAULIG FREZZA POKŠT! žaidimo laimėtojas, kuriam įteikiamas vienas FREZZA šaltos kavos rinkinys.
  4. Laimėtojas išrenkamas burtų tvarka, iš visų per savaitę užsiregistravusių žaidėjų.
  5. Laimėtojas skelbiamas kitos savaitės pirmadienį „Paulig“ socialinių tinklų Instagram ir Facebook paskyrose, nurodant jo registracijoje nurodytą vardą. Su laimėtoju taip pat bus susisiekta asmeniškai, registracijoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
 4. Žaidimo sąlygos
  1. Dalyvaudami žaidime, dalyviai sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.
  2. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę keisti žaidimo sąlygas iš anksto informavus apie tai viešai.
  3. Žaidime negali dalyvauti UAB „Paulig Coffee Lietuva“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.
 5. Asmens duomenys
  1. Jūsų asmens duomenų valdytojas bus UAB „Paulig Coffee Lietuva“.
  2. Dalyvaudami žaidime dalyviai sutinka, kad UAB „Paulig Coffee Lietuva“ žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais tvarkytų ir naudotų jų asmens duomenis, t. y. vardą arba išgalvotą vardą, el. pašto adresą, informaciją apie žaidimo rezultatus. Jei nepateiksite savo el. pašto adreso, negalėsime su Jumis susisiekti laimėjimo atveju. Aukščiau nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
  3. Laimėtojas, norėdamas gauti prizą, taip pat privalės pateikti savo tikrąjį vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą arba kitus duomenis, reikalingus jam išsiųsti prizą arba galės atsiimti prizą pats. Pastarieji duomenys taip pat bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, prizo įteikimo tikslu. Jei nepateiksite šių duomenų, negalėsime Jums išsiųsti Jūsų laimėto prizo, nebent jį atsiimsite patys.
  4. Asmens duomenys bus ištrinti sekančią dieną po žaidimo pabaigos. Laimėtojo duomenys bus saugomi tris mėnesius po žaidimo pabaigos, o po to bus sunaikinti.
  5. Jūsų asmens duomenis galime teikti savo paslaugų teikėjams, veikiantiems kaip duomenų tvarkytojai, tokiems kaip IT, žaidimų organizavimo, buhalterines ar rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms.
  6. Kaip duomenų subjektas, Jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su tvarkomais Jūsų  asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Įgyvendinti aukščiau išvardintas teises ar gauti apie jas daugiau informacijos galite pateikę prašymą žaidimo taisyklių 1.3 nurodytu el. pašto adresu.
  7. Jūs taip pat turte teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl savo asmens duomenų tvarkymo. Inspekcijos kontaktus rasite internete adresu www.vdai.lrv.lt.
Back to top